<a class="naslovi-sivi" href="/Zapacijenta/Pitajteljekarnika/tabid/1304/Default.aspx">Javnozdravstvene aktivnosti</a>

Javnozdravstvene aktivnosti

Javnozdravstvena kampanja o podizanju svijesti  građana o pravilnom odlaganju neiskorištenih lijekova iz kućanstava "MedsDisposal"

Hrvatska ljekarnička komora, kao članica Farmaceutske grupacije EU (Pharmaceutical Group of the EU), zajedno s brojnim stručnim organizacijama poput FIP, EFPIA, AESGP, EPSA i drugih, sudjeluje u europskoj kampanji "MedsDisposal" o podizanju svijesti javnosti o ispravnom odlaganju neiskorištenih lijekova iz kućanstava. Kampanja se provodi kontinuirano od 2015. godine. Više informacija o kampanji na web stranici: http://medsdisposal.eu/


Ljekarništvo u Hrvatskoj

Ljekarništvo u Hrvatskoj

 • Politika je oduvijek snažno utjecala na razvoj prostora na kojem se nalazi današnja Republika Hrvatska pa tako i na razvoj ljekarništva. Pojedini vladari omogućili su protok znanja pohod zdravstvenih stručnjaka, razmjenu intelektualaca, a svojim aktima utrli put srednjovjekovnog ljekarništva na tlu Hrvatske. Prva javna ljekarna bila je u hrvatskom Trogiru 1271. 
 •   Više

  <a class="naslovi-sivi" href="/Zapacijenta/Pitajteljekarnika/tabid/1303/Default.aspx">Pitajte ljekarnika</a>

  Pitajte ljekarnika

  Vijeće Europe je nedavno objavilo brošuru "Lijekovi nisu kao drugi proizvodi..." (engl. Medicines are not like other products…) u kojoj su dani odgovori na učestala pitanja poput:

  • Kako mogu biti siguran da uzimam lijek visoke kakvoće?
  • Zašto ne mogu kupiti lijek bez kontakta sa zdravstvenim stručnjakom?
  • Kako se lijekovi kontroliraju u praksi?

  Brošuru na engleskom jeziku možete naći ovdje, a za više informacija slobodno upitate svoga ljekarnika ili upit pošaljete u Hrvatsku ljekarničku komoru, koja je u brošuri i navedena kao kontakt točka.